Amfa3000 waterontharder tegen kalkaanslag
iDe Amfa4000®. Incl gratis verzending nu tijdelijk van €299  voor €169.
Deze actie is geldig t/mWaterleidingmaatschappij


Waterleiding maatschappijen waren in het verleden nogal conservatief voor wat betreft veranderingen, en niet geheel onterecht. Doordat er meerdere systemen zijn om water
te ontharden, is een eenduidige mening en advies niet altijd mogelijk. Het fenomeen Amfa4000® voor huishoudelijk gebruik moest zich en heeft zich inmiddels waargemaakt, waardoor er geleidelijk een andere visie is ontstaan.
De vooruitstrevende water leveranciers bevelen het Amfa4000® systeem aan
wat zeker niet vreemd is immers de kwaliteit van het water word alleen maar beter.


Enkele watermaatschappijen geven aan dat ze het probleem volledig aangepakt hebben of aan gaan pakken door dure installaties te bouwen voor zgn. centrale ontharding.
Dit is slechts gedeeltelijk waar In het Waterleidingbesluit is vastgesteld (op advies van de Gezondheidsraad 1982), dat de hardheid, bv door centrale waterontharding, niet verder teruggebracht mag worden dan 8,4 °D (Duitse Graden). De waterhardheid wordt dan door de leverancier "zacht - gemiddeld" genoemd. In de praktijk echter zien we dat klanten in gebieden met bovengenoemde hardheden nog steeds (veel) last hebben van hinderlijke kalkaanslag.
Hoe komt dit ?
Wel, het water is dan wel "zachter", de hoeveelheid aanwezige (noodzakelijke en gezonde) kalk is weliswaar verminderd , doch niet verwijderd! , en de uitwerking is eveneens niet volledig "geneutraliseerd". Daarnaast speelt de wel of niet aanwezigheid van bepaalde organische stoffen in het drinkwater een grote rol bij het ontstaan van kalkaanslag. Ook bij een lage(re) hardheid kan daardoor toch een groot en hardnekkig kalkprobleem ontstaan en/of blijven bestaan.
Een en ander betekent dat de vorming van hinderlijke kalkaanslag iets langer duurt - maar dat de uiteindelijke gevolgen voor U als gebruiker nog net zo groot zijn, met alle ellende van dien!

Een ander groot voordeel is dat de reeds gevormde kalklaag in de leiding verdwijnt


De sanitaire veiligheid blijft gewaarborgd omdat er geen product contact is.
Er worden geen schadelijke stoffen toegevoegd, er worden geen gezonde bestanddelen
uit het water onttrokken.


Omdat er geen stoffen ontrokken worden zal de PH waarde gunstiger worden.
Het recentelijk verschenen KIWA rapport BTO-2000-01 bevestigd dat het systeem geen
neven effecten veroorzaakt. Dit onderstreept nog eens de jarenlange testen die in het
verleden met het Amfa4000® systeem zijn uitgevoerd.
Wij wensen dat andere waterleidingmaatschappijen zich laten inspireren door de eerdergenoemde testen, en in navolging van vooruitstrevende collega's een meer genuanceerd advies zullen geven.